Ogłoszenia duszpasterskie na 17 Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia duszpasterskie na 17 Niedzielę w ciągu roku

30 lipca 2023

  1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli w swoich domach pielgrzymów zdążających na Jasna Górę. Wielkie Bóg zapłać.
  2. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania poprzez udział w Apelu Jasnogórskim, którym do 10 sierpnia, codziennie o godz. 21,00 w naszej katedrze, będziemy się modlić, w łączności z naszymi pielgrzymami, przed ikoną Matki Bożej Częstochowskiej.
  3. Organizowany jest wyjazd do Mykanowa – Częstochowy na ostatni etap pielgrzymki. Wyjazd 10. 08. o godz. 21,30. Koszt to 150zł.
  4. Przypominamy o organizowanej w naszej parafii pielgrzymce do Łagiewnik – Ludźmierza – Zakopanego i na beatyfikację rodziny Ulmów. Wyjazd w dniach 07-10. września. Program szczegółowy na tablicy ogłoszeń.
  5. We wtorek 1 sierpnia przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na mszy świętej o godz. 18,00 będziemy szczególnie pamiętać o ofiarach tego powstania i dramacie miasta Warszawa, która została straszliwie zniszczona w wyniku rozpaczliwej walki o godność i wolność.
  6. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W czwartek po rannej mszy adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Wspólnota Krwi Chrystusa do godz. 08,30.
  7. Od piątku rozpocznie się w naszej wspólnocie Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Przez dwa dni będziemy trwać w adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie dodatkowa Eucharystia o godz. 12,00. Program adoracji znajdziemy również na tablicy ogłoszeń. Została ona podzielona pomiędzy różne wspólnoty działające przy naszej parafii i serdecznie prosimy o włączenie się w ten ogrom łask, które możemy otrzymać w tym świętym dla nas czasie.
  8. Noc Fatimska w sobotę będzie miała przebieg taki jak zawsze: o godz. 19,00 Różaniec z medytacją. Msza święta o godz. 20,00 z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej oraz Apel Jasnogórski.
  9. To nabożeństwo przygotuje nas do uroczystości odpustowej w naszej parafii – Przemienienia Pańskiego. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12,15 i zakończona procesją eucharystyczną po mszy świętej.
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE