CZYTANIA Z DNIA

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 10). Jest więc uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego. „Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka” (Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 23). / KKK 1074


DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE