CHRZEST

Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Ludu Bożego, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w niezbyt długim czasie po narodzinach.

„Dziecko Jest Pięknem Ludzkiego Bytowania. Jest Pięknem!
Jezus Potwierdził To Swoim Postępowaniem.
Bądźmy Wpatrzeni W Piękno Dziecka” / Jan Paweł II


Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 12.15.

Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne i adresy chrzestnych.

Według przepisów prawa kościelnego rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:

  • wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
  • którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego łącznie z bierzmowaniem,
  • którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
  • którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się w kancelarii parafialnej.

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE