NABOŻEŃSTWA W ROKU

W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest „zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)”. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa. KKK 2565

Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swoją piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. / Święta s. Faustyna, Dz. 146.


Wykaz Nabożeństw jakie maja miejsce w ciągu całego roku w naszej Parafii, na które wszystkich wiernych i gości serdecznie zapraszamy:


 1. W każdą środę Nowenna ku czci NMP Nieustającej Pomocy przed mszą św. o g. 18.00;

 2. I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po mszy św. o g. 7.00 a przed mszą św. o g. 18.00 – modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz w intencji powołań;

 3. I piątek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po mszy św. o g. 7.00 – Litania do Najświętszego Serca Jezusowego;

 4. I sobota miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po mszy św. o g. 7.00 i adoracja z modlitwą różańcową do g. 8.30;

 5. Każdego dnia – o g. 15.00 – , Koronka do Bożego Miłosierdzia

 6. Każdego dnia różaniec przy ołtarzy Matki Bożej Fatimskiej o g. 17.30 7. W maju – nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej o g. 17.30

 8. W czerwcu – nabożeństwo czerwcowe ku czci Serca Jezusowego o g. 17.30

 9. W październiku nabożeństwo różańcowe o g. 17.30

 10. W listopadzie wypominki – modlitwa za wszystkich zmarłych o g. 17.30

 11. W Wielkim Poście Droga Krzyżowa z udziałem dzieci w każdy piątek o g. 16.30; dla dorosłych o g. 17.15

 12. W każdą niedzielę Wielkiego Postu – nabożeństwo pasyjne Gorzkich Żali o g. 17.15.
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE