NAMASZCZENIE CHORYCH

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11). / KKK 1499

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. / (Jk. 5,14-15).


Jest to sakrament uzdrowienia, daje siłę i ulgę w cierpieniu. Nie jest więc zarezerwowany dla umierających. Dlatego należy w porę wezwać kapłana uzgadniając porę i godzinę. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, to prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca (stół, obrus, świece…). W wypadku dłuższej choroby, lub starszego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w pierwsze piątki miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE