WSPÓLNOTY DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

Bóg nie chciał zatrzymać dla samego siebie sprawowania wszelkich władz. Każdemu stworzeniu powierza zadania, które jest ono zdolne wypełniać stosownie do zdolności swojej natury. Ten sposób rządzenia powinien być naśladowany w życiu społecznym. Postępowanie Boga w rządzeniu światem, świadczące o ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, powinno być natchnieniem dla mądrości tych, którzy rządzą wspólnotami ludzkimi. Powinni oni postępować jak słudzy Opatrzności Bożej. / KKK 1884

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,19-20).


WYKAZ WSPÓLNOT DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFII:


  1. Szkolny Zespół Caritas. – Przy szkole podstawowej działający nr 2 i Gimnazjum nr 1.

  2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Spotkanie w piatek g. 19.00 – Spotkanie formacyjne w klubie, activities na zewnątrz (Sportowe, kulturalne, ewangelizacyjne, Rekreacyjne)

  3. Liturgiczna Służba Ołtarza. : Lektorzy, Ministranci, Aspiranci (spotkania w sobotę o g. 10.00.)

  4. Schola Dziecięca

  5. Duszpasterstwo Środowisk Akademickich – coniedzielna Msza św. o g.. 19.30 od Października do Czerwca

  6. Gimnazjalna Grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich – spotkania w każdy Piątek o g.. 15.00

  7. Wspólnota modlitewna w Duchu Taize – niedziela godz. 19.30 w ramach przygotowania nie Spotkań Młodych (przed wyjazdem)

  8. Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci – Szkoła Podstawowa nr 2

Liturgiczna służba Ołtarza
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE