• Zapytanie ofertowe na realizację inwestycji „Remont i konserwacja więźby dachowej z częściową wymianą elementów poddasza w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku”

    Zapytanie ofertowe na realizację inwestycji  „Remont i konserwacja więźby dachowej z częściową wymianą elementów poddasza w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku”. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład RPOZ/2022/3362/PolskiLad 1.Informacje ogólne. Parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku ul. Kościuszki 16, 19-300 Ełk kieruje zapytanie ofertowe dla udzielenia zamówienia na remont i konserwację więźby dachowej w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji związanej z remontem i konserwacją więźby dachowej w ramach zadania pn.: „Remont i konserwacja więźby dachowej z częściową wymianą elementów poddasza…

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: „Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku”

    Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: „Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku” 1. Informacje ogólne. Parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku ul. Kościuszki 16, 19-300 Ełk kieruje zapytanie ofertowe dla udzielenia zamówienia na renowację witraża w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji związanych z renowacją konserwacją witraża w ramach zadania pn.: „Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim p.w. Św. Wojciecha w Ełku” zgodnie z: programem prac konserwatorskich i restauratorskich stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego…

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE