ŚLUB

Ślub, to jest świadomą i dobrowolną obietnicę uczynioną Bogu, mającą za przedmiot dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z pobudek cnoty religijności (KPK, kan. 1191, § 1). Ślub jest aktem pobożności, w którym chrześcijanin poświęca siebie samego Bogu lub obiecuje Mu dobry czyn. Wypełniając śluby, oddaje się więc Bogu to, co zostało Mu przyrzeczone i konsekrowane. Dzieje Apostolskie ukazują nam św. Pawła zatroskanego o wypełnienie ślubów, które złożył (Por. Dz 18, 18; 21, 23-24). / KKK 2102

(…) Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. (…) / 1 List do Koryntian


Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Formalności przedślubne załatwia się zwyczajowo w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

W kancelarii należy przedłożyć:

  • metrykę chrztu świętego z uwzględnieniem sak. bierzmowania (nie starsza niż 3 miesięcy)
  • stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (UWAGA! ważne 3 miesiące)

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych. Nauki przedmałżeńskie w naszym dekanacie odbędą się w najbliższym terminie w dniach 28 lutego – 1 marca 2020 przy parafii św. Jana Pawła II na Barankach. Początek o godz. 17,45.

Poradnia Rodzinna
Narzeczeni powinni również wziąć udział w trzech spotkaniach w ramach Poradni Rodzinnej na terenie parafii św. Rafała Kalinowskiego (Salezjanie) w każdy czwartek (ofiara 20 zł).

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE