BIERZMOWANIE

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. (KKK 1316)

Czym dusza jest dla ciała w człowieku, tym Duch Święty jest dla Ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół. Duch Święty sprawia w Kościele to samo, co dusza w członkach ciała. / (św. Augustyn)


Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu zasadniczo odbywa się w ostatniej klasie Gimnazjum. Zgłoszenia kandydatów do rocznej formacji, odbywa się na początku roku szkolnego. Kandydaci do bierzmowania są zobligowani do uczestnictwa we mszy św. niedzielnej, w spotkaniach comiesięcznych w kościele parafialnym i do uczestnictwa w nabożeństwach okresowych roku liturgicznego.

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE