Ogłoszenia duszpasterskie na Boże Narodzenie

Ogłoszenia duszpasterskie na Boże Narodzenie

25 grudnia 2020

Gdy ludzie włączają telewizory, niepokojąc się o to co usłyszą i zobaczą w kolejnych wiadomościach…

Gdy nowy, wspaniały świat choruje na stare, okropne choroby – kainową nienawiść i pychę spod wieży Babel…

Gdy nasza nadzieja wystawiona jest na bardzo ciężkie próby…

Życzymy Ci, Bożego Narodzenia…

Nie można bowiem życzyć sobie więcej niż wizyty Boga samego.

Bo kiedy On przychodzi – wszystko staje się inne.

Błogosławionych Świąt i pokoju w sercu dla wszystkich.

  1. W trudnym czasie pandemii jesteśmy zaproszeni do udania się w drogę. Bóg nas zaprasza do przyłączenia się do pasterzy i mędrców ze wschodu. Zaprasza do wyjścia z codzienności i wejścia do stajenki betlejemskiej. Aby do niej wejść należy się pochylić, być pokornym, bo tylko przez bramę pokory można przejść na spotkanie z Bogiem.
  2. Słowo Betlejem oznacza po hebrajsku Dom Chleba i w samej już nazwie kryje się zaproszenia do udziału w Eucharystii. Msze Święte w I i II Dzień Świąt o godz. 7,00, 9,45, 11,00; 12,15 i 18,00.
  3. Zaraz po świętach jest Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudnia. Na mszę o godz. 9,45 w sposób szczególny zapraszamy małżeństwa, które obchodzą różnego rodzaju małżeńskie jubileusze. Podczas tej mszy nastąpi odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich. Po mszy o 12,15 nastąpi spotkanie Kół Różańcowych i koncert kolęd w wykonaniu naszej młodzieży i księży wikariuszy.
  4. Nasza świątynia wygląda dzisiaj szczególnie pięknie. Wiele osób włożyło wiele swojego czasu i serca abyśmy my wszyscy mogli świętować w pięknej scenerii. Dziękujemy władzom Nadleśnictwa Ełk i panu leśniczemu Dąbrowskiemu z Nowej Wsi Ełckiej za piękne choinki, oraz panu Markowi Sawickiemu za najwyższe drzewka. Dziękujemy panu Franciszkowi Lankamerowi i Henrykowi Grupkajtysowi za trud ustawienia choinek. Za dekorowanie kościoła dziękuję pani Irenie, Zofii i Jerzemu,  państwu Koronkiewiczom, Łoszczykom i cudownej młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z ich opiekunem, księdzem Radosławem. Dziękuję wszystkim osobom za pomoc i życzliwość. Szczególne podziękowania kieruję wobec siostry Dolores, za serce włożone w troskę o piękno naszej świątyni oraz wobec siostry Gregorii za troskę o piękno naszej liturgii od strony muzycznej. Nie byłoby pięknej liturgii bez Służby Ołtarza. Kieruję także w ich stronę słowa podziękowania, jak również serdecznie dziękuję księdzu Piotrowi za troskę o ministrantów i o piękno liturgii.
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE