Życzenia Świąteczne

Gdy ludzie włączają telewizory, niepokojąc się o to co usłyszą i zobaczą w kolejnych wiadomościach…

Gdy nowy, wspaniały świat choruje na stare, okropne choroby – kainową nienawiść i pychę spod wieży Babel…

Gdy nasza nadzieja wystawiona jest na bardzo ciężkie próby…

Życzymy Ci, Bożego Narodzenia…

Nie można bowiem życzyć sobie więcej niż wizyty Boga samego.

Bo kiedy On przychodzi – wszystko staje się inne. Błogosławionych Świąt i pokoju w sercu dla wszystkich

Ks. Marek, ks. Piotr i ks. Radosław

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE