NOWE WYTYCZNE ODNOŚNIE WALKI Z PANDEMIĄ

Zgodnie z zmianami wprowadzanymi przed Rząd Rzeczypospolitej Polski dotyczącymi walki z pandemią, informujemy naszych parafian i gości, że w katedrze św. Wojciecha w Ełku może przebywać jednocześnie 48 osób. Serdecznie prosimy o to by osoby nie mieszkające razem zachowały od siebie dystans 1,5 metra oraz nosiły maseczki (chyba że racje zdrowotne to uniemożliwiają). Serdeczna prośba o korzystanie z środków dezynfekcyjnych znajdujących się przy wejściu do świątyni. Na czas Niedzieli Palmowej oraz Triduum Paschalnego będzie uruchomione na czas nabożeństw nagłośnienie zewnętrzne, które umożliwi uczestnictwo w liturgii osobom pozostającym na zewnątrz. Jeżeli będzie taka potrzeba to Komunia święta będzie udzielana także na zewnątrz świątyni.

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE