Ogłoszenia duszpasterskie na 29 Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia duszpasterskie na 29 Niedzielę Zwykłą 22 października 2023 

  1. Dzisiaj w naszym mieście przeżywamy uroczystość św. Jana Pawła II, który jest patronem naszego miasta. Jego wstawiennictwu u Boga zawierzymy całą społeczność naszego miasta, wypraszając potrzebne łaski.
  2. Tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny, w którym dziękujemy za misjonarzy, którzy poza swoimi Ojczyznami głoszą Ewangelię, ale sami także uświadamiamy sobie nasze powołanie do świadczenia Ewangelii w swoich środowiskach.
  3. Dzisiaj w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych na potrzeby Instytut Statystycznego Kościoła Katolickiego. Liczy się osoby uczestniczące w mszy niedzielnej oraz przystępujących do Komunii Świętej.
  4. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej i w mszach zbiorowych. Kartki wypominkowe znajdują się za ławkami.
  5. We wtorek spotkanie Koła Biblijnego po mszy wieczornej o godz. 18:45. Będzie poświęcone sprawom ostatecznym w świetle Biblii. 
  6. Na sobotę, na godz. 9:00 chcielibyśmy zaprosić osoby chętne do pomocy w uporządkowaniu pomieszczeń, gdzie się znajduje węzeł grzewczy. Jest to konieczne ze względu ma planowaną modernizacją węzła w początkach listopada. Szczególnie zapraszamy mężczyzn z Bractwa św. Józefa.
  7. Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Ducha Świętego zaprasza do wzięcia udziału w Publicznym Różańcu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej w sobotę 28 października o godz. 11:00.  Modlitwa w intencji dzieci zagrożonych aborcją.
  8. Nasz parafialny Oddział Caritas zaprasza do przynoszenia zgłoszeń do uczestnictwa w Programie Pomocy Żywnościowej. Zgłoszenia wydaje MOPS. Warunkiem uczestnictwa jest min. kryterium dochodowe na członka rodziny, które wynosi około 1500 zł. na osobę w rodzinie.
  9. W przyszłą niedzielę, ostatnią w miesiącu, po mszy o 12:15 spotkanie Kół Żywego Różańca.
  10. Odnowione figury Matki Bożej i Jezusa Ukrzyżowanego znalazły się z powrotem w świątyni na swoich miejscach. Ich renowacja kosztowała 7500 zł. Dorobione zostały również specjalne podstawy pod figurę Matki Bożej i św. Józefa, za co dziękujemy panu stolarzowi Radkowi Kalinowskiemu z rodziną. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Szczególne podziękowania składam pani Marii Odoleckiej wraz z rodziną i pani Wandzie Zając za wielki dar serca na ten cel i za dar modlitwy. Wszystkim anonimowym darczyńcom składamy z serca wielkie podziękowanie. Na odnowienie figur zostało zebrane łącznie 9500 zł. Wszystkim dobroczyńcom naszej parafii za ofiary materialne i duchowe wyrażamy wielka wdzięczność. 
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE