XXII DIECEZJALNY KONKURS „JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”

W przeddzień 21 rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II w Katedrze Ełckiej został rozstrzygnięty XXII diecezjalny konkurs  „JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW” zorganizowany przez Parafię Katedralną oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Ełku.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur, Małgorzata Kopiczko- Senator RP oraz Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk.  Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych  klas I-VIII Diecezji Ełckiej

CELEM KONKURSU BYŁO:
 – włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Św. Jana Pawła II.
– upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II – Największego z Rodu Polaków oraz patrona naszego miasta.
– przygotowanie do planowanej beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
– inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
– kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński.
– ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
– wyrażenie własnych przeżyć i refleksji w różnorodnych formach ekspresji
–  poszukiwanie i promocja młodych talentów muzycznych, plastycznych, recytatorskich, literackich oraz informatycznych

Uczestnicy wystąpili w 5 kategoriach:
– plastycznej
– muzycznej
– recytatorskiej
– literackiej
– informatycznej (prezentacja multimedialna)

W konkursie wzięło udział 271 uczniów z 14 szkół podstawowych Diecezji Ełckiej.

W przygotowanie dzieci zaangażowało się 28 katechetów i nauczycieli, rodzice, babcie oraz całe rodziny, za co składamy im serdeczne „Bóg zapłać”.  Komisje konkursowe  wyłoniły
74 laureatów oraz przyznały 27 wyróżnień.

Konkurs został zorganizowany przy współudziale sponsorów:

– Urząd Miasta Ełk
– Parafia Katedralna Św. Wojciecha biskupa i Męczennika w Ełku
– Caritas Diecezji Ełckiej
– Szkoła Podstawowa nr 2 im Danuty Siedzikówny ps. „Inki” w Ełku

Źródło:
http://diecezjaelk.pl/xxii-diecezjalny-konkurs-jan-pawel-ii-swiety-naszych-czasow/?fbclid=IwAR2733Su9jFxkOhaXwNzEhBX1tl8ZqtuW6qCLxcZFOzEHcUswaDHMnpse4A

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE