Ogłoszenia duszpasterskie na 30 Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą

25 października 2020

  1. Drodzy parafinie i goście naszej wspólnoty w związku z zmianami przepisów sanitarnych w naszej świątyni może przebywać jednocześnie 70 osób. Zachęcamy wszystkich, którzy lęk czują przed uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii do przybycia na mszę w dzień powszedni, lub tez to uczestnictwa w mszach radiowych bądź telewizyjnych.
  2. Ksiądz Biskup Ełcki udzielił wszystkim przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej dyspensy od uczestnictwa  w niedzielnej Mszy Świętej, do odwołania.
  3. Zechciejmy pamiętać o darze modlitwy dla naszych zmarłych. Możemy to uczynić poprzez wypominki i mszę świętą zbiorową. Wypominki będą przez cały listopad o godz. 17,30, a msza zbiorowa o godz. 18,00.
  4. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy aby rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzach. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada nie będzie na cmentarzach w tym roku sprawowana msza święta, jak również nie będzie wspólnej procesji.
  5. W naszej świątyni katedralnej w dniu 1 listopada msze święte będą sprawowane jak w każdą niedzielę. Natomiast wieczorem o 17,30 będą uroczyste nieszpory w intencji naszych zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli po wieczną nagrodę do Pana w minionym roku.
  6. Zachęcamy do pamięci o ubogich. Jałmużna gładzi wiele grzechów, a jedną z form pomocy ubogim jest chociażby kupno kalendarza naszego Caritasu. Koszt to 15 zł. Dziękuję przy tej okazji anonimowemu darczyńcy, który złożył na rzecz ubogich znaczną ofiarę do skarbony św. Antoniego.
  7. Wszystkim dobroczyńcom naszej parafii, którzy materialnie i duchowo nas wspierają składamy serdeczne podziękowanie.
  8. Jest do nabycia najnowszy numer czasopisma Miłujcie się. Ciągle też czeka na swoich czytelników Martyria.
  9. Nasza wspólnota przeżywa katechezy dla dorosłych i młodzieży pod hasłem „Bóg jest miłosierny”. Spotkania w poniedziałki i czwartki o godz. 18,45 po mszy wieczornej w katedrze. Życie tak bardzo niepewne dzisiaj, stawia nam wiele pytań o sens naszego istnienia, sens wiary, o znaczenie tych wydarzeń, które przeżywamy. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi w Słowie Bożym.
  10. Pan Bóg wezwał do wieczności w minionym tygodniu Zdzisław Guzewicz, Wiesław Dobrydnio i Karol Olesiewicz. Wieczny im Pokój.
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE