Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wszystkich Świętych

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada 2020

 1. Gromadzi nas dzisiaj w kościele wdzięczność Bogu, za to, że wielu naszych braci i sióstr cieszy się nagrodą nieba i wstawia się za nami. W dzień Wszystkich Świętych uświadamiamy sobie, że niebo i świętość nie są nieosiągalną rzeczywistością, ale jest powinnością każdego człowieka ochrzczonego. Dziękujemy dziś Bogu za wszystkich znanych i nieznanych świętych, którzy mimo grzeszności starali się być wierni Bogu i starali się żyć Ewangelią.
 2. Dzisiaj o godz. 17,30 odbędą się nieszpory za zmarłych. Szczególnie będziemy polecać tych, którzy odeszli z tego świata w minionym roku. Będzie też msza o 19,30.
 3. W poniedziałek 2 listopada wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, tych, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego zjednoczenia z Bogiem. Jest im potrzebna nasza modlitwa pełna wiary. Msze święte w Dzień Zaduszny o godz. 7,00, 15,15 i 18,00. O godz. 7,00 msza święta będzie szczególnie ofiarowana za zmarłych biskupów i kapłanów. Będzie jej przewodniczył ks. Biskup Jerzy Mazur.
 4. We wszystkie dni listopada będziemy modlić się wypominkami o godz. 17,30, a o godz. 18,00 będzie sprawowana msza zbiorowa za zmarłych. Nasze kartki wypominkowe zostały podzielone na kilka grup, zgodnie z podkreślonymi adresami (kartki na których nie było zakreślonej ulicy zostały przyporządkowane do grupy Inne). Kolejność wyczytywania znajdziemy na tablicy ogłoszeń, w Dialogu i na naszej stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary złożone przy okazji wypominek.
 5. W tym roku przez wszystkie dni listopada możemy uzyskać odpust za zmarłych. Uczynić to możemy za pobożne nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych, w intencjach Papieża oraz z pragnieniem wyrzeczenia się wszelkiego grzechu. Aby uzyskać odpust zupełny powinno się także w tym dniu przyjąć Komunię Świętą.
 6. Ponieważ w kryptach naszej katedry znajduje się grób śp. Księdza Biskupa Edwarda, taki odpust możemy uzyskać na miejscu. Krypty będą otwarte do 8 listopada.
 7. W poniedziałek nie odbędzie się katecheza dla dorosłych, jak również spotkanie modlitewne Grupy św. Józefa.
 8. We wtorek odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego.
 9. Przed nami I-szy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Po rannych mszach odbędą się tradycyjne nabożeństwa eucharystyczne. Mimo pandemii chcielibyśmy również zanieść Jezusa naszym chorym w I piątek miesiąca. Dla wielu jest to wielkie wsparcie duchowe. Gdyby któraś rodzina miała obawa związane z stanem pandemii to prosimy o informację.
 10. W przyszłą niedzielę, po mszach świętych, będzie zbiórka ofiar do puszek na Kościoły cierpiące prześladowania.
 11. Twórcy wydarzenia sprzed trzech lat „Różaniec do granic” organizują duchowy marsz modlitewny zatytułowany „Różaniec do nieba”. Chcą tą modlitwą przebłagać Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone. Pragną ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej. Ponownie organizują ogólnopolskie wydarzenie modlitewne, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.
  Cała Polska może modlić się wspólnie. Jak Izrael na kartach Biblii, jak nasi przodkowie przez wieki. Od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas. Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.
 12. W naszej wspólnocie parafialnej włączamy się w to wydarzenie modlitewne poprzez modlitwę różańcową o godzinie 19,00 w naszej świątyni katedralnej. Od 1 do 8 listopada.
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE