XXIII Diecezjalny Konkurs „Jan Paweł II- Święty Naszych Czasów”

W Dzień Patrona Miasta Ełku Św. Jana Pawła II 8 czerwca w Katedrze Ełckiej odbyła się Gala XXIII Diecezjalnego Konkursu „Jan Paweł II- Święty Naszych Czasów”.

Honorowy patronat nad konkursem sprawował:

 • J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Diecezji Ełckiej
 • Małgorzata Kopiczko- Senator RP
 • Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk.
 • Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie filia w Olecku

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII Diecezji Ełckiej. Jego celem było:

 • upamiętnienie Największego z rodu Polaków oraz patrona naszego miasta Św. Jana Pawła II
 • włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego i jego beatyfikacji
 • przybliżenie historii i przesłania objawień fatimskich oraz włączenie się w obchody 30 rocznicy koronacji Matki Bożej Fatimskiej w diecezjalnym sanktuarium w Katedrze Ełckiej
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński.
 • ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
 • wyrażenie własnych przeżyć i refleksji w różnorodnych formach ekspresji
 • poszukiwanie i promocja młodych talentów muzycznych, plastycznych, recytatorskich, literackich oraz informatycznych

W konkursie wzięło udział 234 uczniów z 20 szkół Diecezji Ełckiej, którzy wystąpili w 5 kategoriach:

 • plastycznej
 • muzycznej
 • recytatorskiej
 • literackiej
 • informatycznej (prezentacja multimedialna).

W przygotowanie dzieci zaangażowało się 26 katechetów i nauczycieli, rodzice, babcie oraz całe rodziny, za co składamy im serdeczne „Bóg zapłać”. Komisje konkursowe wyłoniły 70 laureatów oraz przyznały 12 wyróżnień.

Konkurs został zorganizowany przy współudziale sponsorów:

 • Urząd Miasta Ełk
 • Parafia Katedralna Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku – Caritas Diecezji Ełckiej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im Danuty Siedzikówny ps. „Inki” w Ełku
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE