Wypominki i Msza Święta zbiorowa – kolejność wyczytywania

WYPOMINKI

GRUPY ULICDATY ODCZYTYWANIA
Grupa I – Inne, ul. Kilińskiego2.11, 8.11, 14.11, 20.11, 26.11
Grupa II – ul. Armii Krajowej,
 ul. Żeromskiego
3.11, 9.11, 15.11, 21.11, 27.11
Grupa III – ul. Chopina,
 ul. Mickiewicza, ul. Dąbrowskiego
4.11, 10.11, 16.11, 22.11, 28.11
Grupa IV – ul. Kościuszki,
 ul. Małeckich, ul. Nadjeziorna,
ul. Stary Rynek
5.11, 11.11, 17.11, 23.11, 29.11
Grupa V – ul. E. Orzeszkowej,
ul. Magazynowa, ul. Słowackiego
6.11, 12.11, 18.11, 24.11; 30.11
Grupa VI – ul. Wojska Polskiego, ul. Wawelska7.11, 13.11, 19.11, 25.11

MSZA ŚWIĘTA SKŁADKOWA

GRUPY ULICDATY ODCZYTYWANIA
Grupa I – Inne, ul. Kilińskiego3.11, 9.11, 15.11, 21.11, 27.11
Grupa II – ul. Armii Krajowej,
 ul. Żeromskiego
4.11, 10.11, 16.11, 22.11, 28.11
Grupa III – ul. Chopina,
 ul. Mickiewicza, ul. Dąbrowskiego
5.11, 11.11, 17.11, 23.11, 29.11
Grupa IV – ul. Kościuszki,
 ul. Małeckich, ul. Nadjeziorna,
ul. Stary Rynek
6.11, 12.11, 18.11, 24.11; 30.11
Grupa V – ul. E. Orzeszkowej,
ul. Magazynowa, ul. Słowackiego
7.11, 13.11, 19.11, 25.11
Grupa VI – ul. Wojska Polskiego, ul. Wawelska2.11, 8.11, 14.11, 20.11, 26.11
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE