Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

17 kwietnia 2022

  1. Wesoły nam dziś dzień nastał – tak śpiewamy w pieśni wielkanocnej. Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył grzech i śmierć, a przez Niego możemy zwyciężać. Radość zmartwychwstania jest zmącona poprzez bolesne wydarzenia na wschodzie Europy, gdzie ciągle jeszcze panuje i grzech i śmierć. Prosimy o zmartwychwstanie pokoju i pojednania wśród zwaśnionych narodów. O ten dary prosimy dla wszystkich rodzin dotkniętych przez przemoc.
  2. Radość zmartwychwstania można odczuć najpełniej poprzez uczestnictwo w Eucharystii, która jest największa pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W niedzielę msze święte o godz. 6,00 z procesją eucharystyczną, 8,30; 9,45; 11,00; 12,15; 18,00 i 19,30.
  3. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych msze święte jak w każdą niedzielę.
  4. Trwamy w modlitwie Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia w przyszłą niedzielę, którą odmawiamy o godz. 15,00 w połączeniu z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
  5. W czwartek 21 kwietnia przypada 1 rocznica śmierci ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby – pierwszego biskupa Ełckiej Diecezji. W jego intencji będzie odprawiona msza święta o godz. 18,00 a okolicznościową homilie wygłosi ks. bp Józef Wysocki.
  6. W piątek z racji na oktawę zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje post piątkowy.
  7. Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa zaprasza dzień skupienia w Sanktuarium Bożego miłosierdzia na Konieczkach – 23 kwietnia w sobotę od godz. 14,00.
  8. Uroczystość patronalna św. Wojciecha z racji na oktawę Świat jest przeniesiona na wtorek 26 kwietnia. Już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy do czynnego uczestnictwa. Tradycyjnie uroczystości rozpoczną się nieszporami w kościele Serca Jezusowego o godz. 17,00, a następnie w procesji ulicami miasta zostanie poniesiony relikwiarz z relikwiami naszego patrona do katedry św. Wojciecha, gdzie o godz. 18,00 zostanie odprawiona odpustowa Eucharystia.
  9. Chciałbym wyrazić wielką wdzięczność wszystkim biorącym czynny udział w obchodach Triduum Paschalnego. Siostrze Gregorii wraz z chórem, siostrze Dolores za troskę o dekoracje ciemnicy i grobu Pańskiego; także księdzu diakonowi Bartoszowi Chrólskiemu za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych oraz za całą posługę w czasie praktyki duszpasterskiej. Dziękuję moderatorom Seminarium za owocną współpracę, a nade wszystko drogim alumnom, którzy wiernie i gorliwie służyli swoimi talentami na rzecz ubogacenia liturgii w katedrze. Serdeczne podziękowania lektorom i ministrantom za wasze zaangażowanie i piękną służbę. Cenimy wasz profesjonalizm, który pozwala nam głęboko przeżywać znaki liturgiczne. Dziękuję z całego serca osobom, które adorowały Najświętszy Sakrament w tych dniach, w tym szczególna wdzięczność siostrom zakonnym za dar cichej i wiernej modlitwy. Wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy oraz posługiwali w czasie liturgii oraz procesji. Dziękuje z całego serca kapłanom posługującym przy katedrze za gorliwość w konfesjonale i czuwanie nad pięknem liturgii.
  10. Naszym parafianom, kochanym gościom i przyjaciołom składamy jak najserdeczniejsze życzenia – Niech Zmartwychwstały Pan wejdzie z swoim światłem i ogniem miłości do waszych serc i waszych domów, niech ożywi to co obumarło we wzajemnej miłości, wskrzesi nadzieję i wzmocni wiarę w zwycięstwo dobroci i miłości w tych trudnych czasach. Niech was obdarzy zdrowiem, swoim błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Wesołego Alleluja.
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE