Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną

22 maja 2022

1. W minioną sobotę w naszej ełckiej katedrze dwóch diakonów przyjęło święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską podejmą w Piszu i Białej Piskiej. Ks. Bartosz Chrulski, który w naszej parafii odbywał praktykę duszpasterską będzie w naszej świątyni sprawował mszę prymicyjną w I sobotę Miesiąca czerwca o godz. 20,00, w czasie Nocy Fatimskiej. Po mszy udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.

2. We wtorek po wieczornej mszy świętej odbędzie się Krąg Biblijny. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na głębsze poznanie Pisma Świętego.

3. W czwartek jest Dzień Matki i podczas Eucharystii czwartkowych będziemy szczególnie wszystkie mamy ogarniać modlitwą. Podczas wieczornej mszy dzieci pierwszokomunijne otrzymają pamiątkowe obrazki. Po mszy odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania.

4. W sobotę wyjeżdżamy na I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej w Krasnymborze. Wyjazd z parkingu przy katedrze o godz. 7,45. Kongres rozpoczyna się o godz. 9,00.

5. W niedzielę będziemy przezywać Kongres Różańcowy w naszej parafii. Chcemy w tym dniu odmówić wszystkie cztery części różańca. Pierwsza część będzie odmówiona w ten sposób, że po każdej mszy przed południem będziemy odmawiać dziesiątek różańca. Po mszy o 12,15 spotkanie Kół Żywego Różańca. O godz. 15,00 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i po koronce do Bożego Miłosierdzia zostanie odmówiona druga część różańca. Kolejna, trzecia część, zostanie odmówiona o godz. 17,00 i zakończona Nabożeństwem Majowym. Czwarta część zostanie odmówiona o godz. 20,30, na zewnątrz kościoła, przy krzyżu misyjnym. Na to wieczorne nabożeństwo przynosimy świece. Odbędzie się ono przy figurze Matki Bożej Fatimskiej, która zostanie wyniesiona na zewnątrz na tą modlitwę. Wieczorny różaniec zakończymy Apelem Jasnogórskim.

6. Na przyszłą niedzielę kongresową chcemy także Matce Bożej wyrazić wdzięczność z okazji Dnia Matki, za jej opiekę i prowadzenie do Jezusa Chrystusa. Proponujemy aby w tym dniu przynieść Matce Bożej żywą różę, lub inny kwiat i w taki sposób uczcić najlepszą z Matek. Kwiaty będziemy składać przed figurą.

7. W naszej parafii w poniedziałki i czwartki o godz. 18,45 odbywają się katechezy Nowej Ewangelizacji. Zapraszamy na spotkanie, w których Jezus chce mówić do naszego serca i rozświetlać ciemności słabej wiary i lęku o przyszłość.

8. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom naszej wspólnoty, którzy duchowo i materialnie nas wspierają. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy wobec rodzin dzieci pierwszokomunijnych, które wsparły wspólnotę parafialną duchowo i finansowo. Dziękujemy za posprzątanie świątyni i za wszelkie dobro z waszej strony. Słowa wdzięczności kieruję także do wszystkich osób, które pomogły w pięknym i godnym przeżyciu uroczystości pierwszokomunijnych: paniom katechetkom Katarzynie Ziarko i Hannie Tyszkiewicz, s. Gregorii i s. Dolores, oraz pani Irenie. Serdeczne Bóg zapłać.

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE