Ogłoszenia duszpasterskie na 24 Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia duszpasterskie na 24 Niedzielę Zwykłą

11 września 2022

  1. Tą niedzielą rozpoczynamy 12 Tydzień Wychowania, w którym jesteśmy zaproszeni do szczególnej modlitwy za młodzież i dzieci, aby czerpali inspiracje dla swego życia z Ewangelii.
  2. Dzisiaj jeszcze o godzinie 16 odbędzie się spotkanie pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej.
  3. W środę 14 września obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15,00 będzie w naszej świątyni celebrowana Droga Krzyżowa, natomiast po mszy o godz. 18,00 odbędzie się adoracja Krzyża poprowadzona przez młodzież.
  4. W czwartek wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Bolesnej.
  5. W sobotę 17 września obchodzimy bolesną 83 rocznicę napadu Związku Radzieckiego na Polskę. Na mszy o godz. 18,00 z udziałem władz samorządowych, będziemy modlić się za wszystkie ofiary tamtych wydarzeń. Będziemy wspominać miliony poległych i wywiezionych na Sybir. Żyją jeszcze pośród nas świadkowie i ofiary tamtych dni, którzy obchodzą w tym dniu Dzień Sybiraka. Ich chcemy szczególnie zaprosić na tą mszę świętą i na apel poległych, który odbędzie się po Eucharystii, przy pomniku Pomordowanych na Wschodzie, na Placu Katedralnym.
  6. W przyszłą niedzielę na mszę o godz. 11,00 i na spotkanie po mszy zapraszamy kandydatów do I Komunii Świętej. Pierwsza Komunia Święta jest przewidziana w naszej parafii 13 maja, w sobotę, o godz. 10,00 i 12,00.
  7. Natomiast na mszę o godz. 18,00 w przyszłą niedzielę zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania. Po mszy odbędzie się pierwsze spotkanie. Sakrament bierzmowania będzie udzielony 27 maja o godz. 18,00.
  8. W tym tygodniu poszczególne wspólnoty i grupy działające przy naszej parafii rozpoczynają kolejny rok formacji. We wtorek po wieczornej mszy zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego (spotkania w drugi i czwarty wtorek miesiąca). W środy po mszy wieczornej gromadzi się nasz chór parafialny. Bardzo zachęcamy do włączenia się w piękno muzyki, nawet z niewielkimi talentami muzycznymi. W czwartek po wieczornej mszy spotkania podejmuje Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca, których opiekunem został ks. Tomasz.
  9. Już niedługo rozpoczniemy w naszej parafii czas wielkiej odnowy duchowej i poruszenia naszych serc poprzez tygodniowe Misje Parafialne. Bóg udziela nam swoich łask poprzez poszczególne sakramenty, dlatego do nich, jako do fundamentu naszej wiary chcemy w czasie tych misji wrócić. Niech wprowadzą nas w ten czas misji słowa z I Listu do Tesaloniczan 5,13-22:

Między sobą zachowujcie pokój!Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!Zawsze się radujcie,nieustannie się módlcie!W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście,proroctwa nie lekceważcie!Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Rodzina – szkoła miłości
Misje parafialne 25 września – 2 października 2022
głosi: o. Mariusz Wójtowicz OCD

Niedziela – Wprowadzenie do misji (hymn do Ducha Świętego na rozpoczęcie każdej Mszy)
7:00, 8:30, 9:45, 11:00 (dzieci), 12:15, 18:00 (młodzież), 19:30

Poniedziałek – Sakrament Chrztu (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)
7:00, 12:00, 18:00, 20:00 Nabożeństwo z nauką na temat modlitwy karmelitańskiej

Wtorek – Sakrament Bierzmowanie (odnowienie Darów Ducha Świętego)
7:00, 12:00, 18:00, 20:00 Nabożeństwo z nauką na temat modlitwy karmelitańskiej

Środa – Sakrament Chorych (namaszczenie chorych na każdej Mszy) i Modlitwa za Zmarłych
7:00, 12:00, 18:00, 20:00 Modlitwa za zmarłych na cmentarzu

Czwartek – Sakrament Eucharystii i modlitwa za kapłanów oraz o powołania
7:00, 12:00, 18:00, Po Mszy Adoracja do 20:00

Piątek – Sakrament pokuty i pojednania (spowiedź)
7:00, 12:00, 18:00, Po Mszy Droga Krzyżowa do 20:00

Sobota – Dzień Maryjny – Pierwsza sobota miesiąca (przyjęcie do Szkaplerza)
7:00, 12:00, 18:00, Po Mszy Noc Fatimska

Niedziela – Sakrament małżeństwa i zakończenie misji (odnowienie przysięgi małżeńskiej)
7:00, 8:30, 9:45, 11:00 (dzieci), 12:15 (modlitwa pod Krzyżem misyjnym), 18:00 (młodzież), 19:30

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE