Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia duszpasterskie na 5 Niedzielę Zwykłą

05 lutego 2023

  1. W najbliższy wtorek o godz. 18,45 odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego, na które wszystkich zainteresowanych pogłębieniem znajomości Biblii serdecznie zapraszamy.
  2. W piątek po wieczornej mszy świętej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa w intencji osób uzależnionych i ich rodzin.
  3. W sobotę 11 lutego w liturgii wspominamy Matkę Bożą z Lourdes, a jednocześnie jest to Światowy Dzień Chorego. W tym dniu o godz. 12,00 zostanie odprawiona msza święta w intencji chorych i niepełnosprawnych połączona z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych. Zachęcamy bliskich aby pomogły swoim cierpiącym domownikom dotrzeć do świątyni na tę Eucharystie w ich intencji. Sakrament chorych zostanie również udzielony podczas wieczornej mszy świętej, która będzie sprawowana w intencji uzdrowienia duszy i ciała. Po mszy świętej odbędzie się wieczór uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem, a pod koniec Adoracji odbędzie się indywidualne błogosławieństwo chorych.
  4. W przyszłą niedzielę po mszy o 12,15 spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  5. Zachęcamy do nabycia najnowszego numeru Martyrii.
  6. Do wieczności w minionym miesiącu Pan Bóg wezwał: Piotra Pawlukowskiego, Katarzynę Szymborską, Pawła Kazimierskiego, Piotra Bożenkow, Krzysztofa Romatowskiego, Krzysztofa Giluna, Leszka Piotrowskiego, Helenę Kochańską, Teresę Bryzgiel, Mieczysława Pateja
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE