Ogłoszenia duszpasterskie na Wielkanoc

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

09 kwietnia 2023

 1. Wesoły nam dziś dzień nastał – tak śpiewamy w pieśni wielkanocnej. Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył grzech i śmierć, a przez Niego możemy zwyciężać.
 2. Radość zmartwychwstania można odczuć najpełniej poprzez uczestnictwo w Eucharystii, która jest największa pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W niedzielę msze święte o godz. 6,00 z procesją eucharystyczną; 9,45; 11,00; 12,15; 18,00.
 3. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych msze święte jak w każdą niedzielę. Z jednym wyjątkiem – nie będzie sprawowana msza święta o godz. 19,30.
 4. Trwamy w modlitwie Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia, przypadającą w przyszłą niedzielę, którą odmawiamy o godz. 15,00 w połączeniu z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
 5. We wtorek po mszy wieczornej odbędzie się spotkanie kręgu biblijnego.
 6. W piątek z racji na oktawę zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje post piątkowy.
 7. W sobotę wieczorna msza święta będzie połączona z
  Adoracją Najświętszego Sakramentu i Uwielbieniem Boga za dzieło zbawienia dokonane w Zmartwychwstałym Panu. Będziemy modlić się także o uzdrowienie duszy i ciała.
 8. Chcielibyśmy wyrazić wielką wdzięczność wszystkim biorącym czynny udział w obchodach Triduum Paschalnego. Siostrze Gregorii wraz z chórem, siostrze Dolores za troskę o dekoracje ciemnicy i grobu Pańskiego; pani Irenie Kantorowskiej za wielkie serce jakie wkłada w naszą świątynię, także księdzu diakonowi Kamilowi Wielgatowi za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych oraz za całą posługę w czasie praktyki duszpasterskiej. Dziękujemy moderatorom Seminarium za owocną współpracę, a nade wszystko drogim alumnom, którzy wiernie i gorliwie służyli swoimi talentami na rzecz ubogacenia liturgii w katedrze. Serdeczne podziękowania lektorom i ministrantom za wasze zaangażowanie i piękną służbę. Cenimy wasz profesjonalizm, który pozwala nam głęboko przeżywać znaki liturgiczne. Dziękuję z całego serca osobom, które adorowały Najświętszy Sakrament w tych dniach, w tym szczególna wdzięczność siostrom zakonnym za dar cichej i wiernej modlitwy. Wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy oraz posługiwali w czasie liturgii oraz procesji. Dziękuje z całego serca kapłanom posługującym przy katedrze za gorliwość w konfesjonale i czuwanie nad pięknem liturgii.
 9. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dołożyli się do dekoracji świątecznych i za codzienną troskę o świątynię, którą wypełniacie swoja modlitwą i darem serca. Na kwiaty do Grobu Pańskiego zostało wydane 2100 zł. Zebrano na kwiaty1350 zł.
 10. Naszym parafianom, kochanym gościom i przyjaciołom składamy jak najserdeczniejsze życzenia – Niech Zmartwychwstały Pan wejdzie z swoim światłem i ogniem miłości do waszych serc i waszych domów, niech ożywi to co obumarło we wzajemnej miłości, wskrzesi nadzieję i wzmocni wiarę w zwycięstwo dobroci i miłości w tych trudnych czasach. Niech was obdarzy zdrowiem, swoim błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Wesołego Alleluja.
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE