Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu – 25 lutego 2024

1. Dzisiaj Niedziela Ad Gentes – dzień modlitwy, postu, solidarności z polskimi misjonarzami. Po mszach zbiórka ofiar dom puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.

2. W poniedziałek 26 lutego, o godz. 18,45, w domu parafialnym, odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej i Duszpasterskiej. Spotkanie będzie poświęcone sprawom bieżącym i zbliżającemu się Kongresowi Eucharystycznemu.

3. We wtorek o godz. 18,45 odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego.

4. W środę o godz. 18,45 kolejna Katecheza Wielkopostna połączona

z adoracją Najświętszego Sakramentu.

5. W piątek 1 marca na mszy o godz. 18,00 będziemy upamiętniać ofiary systemu komunistycznego w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wcześniej o godz. 11:00 będzie miało miejsce złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej na budynku dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ełku, na ul. Wojska Polskiego 1.

6. W tym tygodniu będziemy obchodzić I Piątek i Sobotę miesiąca.

Po rannych mszach tradycyjne nabożeństwa eucharystyczne. W piątek odwiedziny chorych od godziny 9,00.

7. W IV Niedzielę Wielkiego Postu (10 marca) rozpoczniemy nasze rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Łukasz Malinowski. Polecamy sprawę rekolekcji i księdza rekolekcjonistę naszej modlitwie.

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE