Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 31 marca 2024

1. Wesoły nam dziś dzień nastał – tak śpiewamy w pieśni wielkanocnej. Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył grzech i śmierć, a przez Niego my możemy zwyciężać.

2. Radość zmartwychwstania można odczuć najpełniej poprzez uczestnictwo w Eucharystii, która jest najświętszą pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W niedzielę msze święte o godz. 6,00 z procesją eucharystyczną; 9,45; 11,00; 12,15; 18,00.

3. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych msze święte jak w każdą niedzielę. Z jednym wyjątkiem – nie będzie sprawowana msza święta o godz. 19,30.

4. Trwamy w modlitwie Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia, przypadającą w przyszłą niedzielę, którą odmawiamy o godz. 15,00 w połączeniu z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

5. W piątek z racji na Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje post piątkowy.

6. We wtorek kancelaria parafialna otwarta jedynie po południu. W piątek będzie zamknięta z racji na I piątek miesiąca. Za utrudnienia przepraszamy.

7. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Po rannych mszach tradycyjne nabożeństwa eucharystyczne.

8. W piątek odwiedziny chorych od godziny 9,00

9. Chcielibyśmy wyrazić wielką wdzięczność wszystkim biorącym czynny udział w obchodach Triduum Paschalnego. Siostrze Gregorii wraz z chórem, siostrze Dolores za troskę o dekoracje ciemnicy i grobu Pańskiego; panu Bogdanowi Czajkowskiemu za wykonanie techniczne dekoracji grobu; pani Irenie Kantorowskiej za wielkie serce jakie wkłada w naszą świątynię, także diakonowi Arturowi Tomkiewiczowi za pomoc i pomysł na tegoroczne dekoracje świątecznych oraz za całą posługę w czasie praktyki duszpasterskiej. Dziękujemy moderatorom Seminarium za owocną współpracę, a nade wszystko drogim alumnom, którzy wiernie i gorliwie służyli swoimi talentami na rzecz ubogacenia liturgii w katedrze. Serdeczne podziękowania lektorom i ministrantom za wasze zaangażowanie i piękną służbę. Cenimy wasz profesjonalizm, który pozwala nam głęboko przeżywać znaki liturgiczne.

10. Dziękujemy z całego serca osobom, które adorowały Najświętszy Sakrament w tych dniach, w tym szczególna wdzięczność siostrom zakonnym za dar cichej i wiernej modlitwy. Wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy oraz posługiwali w czasie liturgii oraz procesji. Dziękuje z całego serca kapłanom posługującym przy katedrze za gorliwość w konfesjonale i czuwanie nad pięknem liturgii.

11. Naszym parafianom, kochanym gościom i przyjaciołom składamy jak najserdeczniejsze życzenia – Niech Zmartwychwstały Pan wejdzie z swoim światłem i ogniem miłości do waszych serc i waszych domów, niech ożywi to co obumarło we wzajemnej miłości, wskrzesi nadzieję i wzmocni wiarę w zwycięstwo dobroci i miłości w tych trudnych czasach. Niech was obdarzy zdrowiem, swoim błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Wesołego Alleluja.

DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE